დელტამედ ჯორჯია   -   DELTAMED GEORGIA
T:         

 
პროდუქცია » Advia Centaure XPT/XP/CP იმუნოლოგია

 

 

მაღალი წარმადობის მქონე ავტომატური ქემილუმინესცენტური ანალიზატორია, რომელიც ფლობს ფართო სპექტრის ტესტ მენიუს და გამოირჩევა შედეგების მაღალი ხარისხიტ.

საათში ასრულებს- 240 ტესტს. 

სისტემა იყენებს ანტიგენ-ანტისხეულის დასაკავშირებელ 3 ძირითად მრთოდს: 

Sandvich Format, Competitive Format, Antibody-capture Format.

სახარჯი მასალები : 1) კიუვეტი; 2) ერთჯერადი პიპეტები, რომელიც გამოიყენება ნიმუშის ამოსაღებად და შემდეგ კიუვეტში გადასატანად. 

Advia Centaure - ის გამზომი ტექნოლოგიის განსხვავებულობას განაპირობებს გაზომვის პროცესში აკრედინიუმ ესთერის გამოყენება;

 

ანალიზატორი აკეთებს ისეთ სპეციფიურ ტესტებს როგორიცაა: ერითროპოეტინი, მაღალი მგრძნობელობის ტროპონინი, კომპლექსური PSA, zika ვირუსი და ა.შ 

ტესტ მენიუ იხილეთ :


© DELTAMED GEORGIA
All right reserved 2015

Created by MRG
web stuio