დელტამედ ჯორჯია   -   DELTAMED GEORGIA
T:         

 
პროდუქცია » EPOC პორტატული სისხლის გაზები/ელექტროლიტების აპარატი

სისხლის გაზების და ელექტროლიტების სისტემა, უმოკლეს დროში (1წუთში) გვაწვდის ლაბორატორიული ხარისხის ტესტის პასუხს.ნებისმიერ დროსა და ადგილზე. რაც მთავარია ტესტირებისთვის სჭირდება მხოლოდ ერთი სახის  ''ჭკვიანი ბარათი'' რომელიც 32 ანალიზის პასუხს გვაძლევს. როგორიცაა :

  • BUN  შარდოვანას აზოტი (ნარჩენი აზოტი სისხლში) ასევე კრეატინინი, ჰემატოკრიტი, შარდოვანა , სისხლის გაზები (Ph, Pco2, Po2, TCO2)  , ელექტროლიტები (Na+, K+, Ca++, Cl- ) , მეტაბოლიტები (გლუკოზა, ლაქტატი) , 
  • ასევე : cHgb , cHCO3, cTCO2, BE(ecf), BE(b) , cSO2, GFRmdr (=eGFR) , GFRmdr-a (=eGFR-a), GFRckd,  GFRckd-a, GFRswz, AGap, AGapK, BUN/Crea, Urea/Crea, A , A-a, a/A . 

© DELTAMED GEORGIA
All right reserved 2015

Created by MRG
web stuio