დელტამედ ჯორჯია   -   DELTAMED GEORGIA
T:         

 
პროდუქცია » DCA Vantage Analyze - r გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განმსააზღვრელი ანალიზატორი

ავტომატური რეჟიმით განსაზღვრავს:

  • გლიკოზი-ლირებული ჰემოგლობინის რაოდენობრივ მაჩვენებელს ( HbA1C )  სისხლში 
  • მიკროალბუმინ/კრეატინინის, ალბუმინს, კრეატინინს და ალბუმინ/კრეატინინის რაოდენობრივ მაჩვენებლის ფარდობას შარდში. 

ანალიზატორი მცირე სისხლის დანაკარგით (1მკლ) გვაწვდის ზუსტ, კლინიკურად მნიშვნელოვან ანალიზის პასუხს 1 წუთში. 

მეთოდი : ლატექს აგლუტინაციის ინჰიბირება. 


© DELTAMED GEORGIA
All right reserved 2015

Created by MRG
web stuio